Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту Kreditos.com.ua (далі — «Сайт»). Користувач приймає та зобов’язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди.

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту kreditos.com.ua (Адміністрація), якій належать всі відповідні майнові права на Сайт, включаючи права на доменне ім’я Сайту, та здійснює його адміністрування.

1.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності через 3 (Три) дні з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

2. Обмеження відповідальності Адміністрації

2.1. За жодних обставин Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-яку пряму, непряму, ненавмисну ​​шкоду, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, викликані у зв’язку з використанням Сайту або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на сайті.

2.2. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

  • дії Користувача на Сайті;
  • за зміст та законність, достовірність інформації, що використовується/отримується Користувачем на Сайті;
  • за достовірність рекламної інформації, яка використовується/отримується Користувачем на Сайті, та якість рекламованих у ній товарів/робіт/послуг;
  • за наслідки застосування інформації, яка використовується/отримується Користувачем на Сайті;

2.3. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Адміністратора, пов’язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов’язується самотужки та за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, убезпечивши Адміністратора від можливих збитків та розглядів.

3. Адміністрація має право

3.1. У будь-який час змінювати оформлення Сайту, його Контент, список сервісів, змінювати або доповнювати скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті;

3.2. Змінювати (модерувати) або видаляти будь-який Контент, що порушує цю Угоду, а також припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого розділу або сервісу Сайту з попереднім повідомленням або без нього.

4. Зобов’язання Користувача

4.1. Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство Україн або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів. сайту.

4.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

4.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

4.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства РК та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

4.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватись на сайті.

4.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

4.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

4.8. Користувач зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.

5. Користувач має право

5.1. Звертатись до Адміністрації Сайту з метою вирішення спірних питань;

5.2. Безкоштовно користуватися всім Контентом сайту, як редакційним, так і користувальницьким, в особистих цілях, не пов’язаних з метою отримання комерційної вигоди

6. Інші умови

6.1. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

6.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.

6.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.